Dostava – Biomedis RS

DOSTAVA

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Srbije, prema uslovima koji vrede za svako područje dostave. Dostava na području Republike Srbije obavlja se putem dostavne službe koju je odabrao NovaLek d.o.o. .

NovaLek d.o.o. se obavezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Dostava se obavlja u skladu sa uslovma korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Ako se proizvod koji je upućen kupcu odnosno primaocu vrati u  NovaLek d.o.o. jer dostavna služba nije uspela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obavešten e-mailom te će mu biti ponuđene sledeće mogućnosti:

Da se naručeni proizvod, na zahtev kupca e-mailom, ponovo dostavi na adresu kupca odnosno primaoca

Ako kupac u roku od 3 dana ne odgovori na upućeni e-mail, odabrani proizvod bit će dostavnom službom upućen na adresu kupca. Kada NovaLek d.o.o. putem dostavne službe isporuči proizvod kupcu odnosno primaocu, kupac odnosno primaoc je dužan da prilikom preuzimanja svojim potpisom na dostavnici potvrdi da je proizvod uredno isporučen.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije da je primi, NovaLek d.o.o. ima pravo da uskrati od uplaćenog iznosa kupoprodajne cene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova iz cenpvnika dostave.

 

DOSTAVA I PRAĆENJE NARUDŽBE

Nakon što Prodavac primi obavest o izvršenoj narudžbi za proizvode koje je Kupac naručio, proizvodi se šalju putem dostavne službe D Express na adresu koju je Kupac označio kao adresu prijema pošiljke. Sve primljene narudžbe šalju se iduće jutro dostavnoj službi na dostavu. Narudžbe pristigle u period petak, subota I nedelja, šalju se na dostavu u ponedjeljak.

Za svaku pošiljku primalac overava i potpisuje otpremnicu o prijemu pošiljke. U skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, overom otpremnice od strane primaoca smatra se da je pošiljka isporučena u neoštećenom stanju i nakon toga je prevoznik robe oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti. 

Ako primalac ne postoji na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, dostavna služba će pokušati da stupi u kontakt sa primaocem kako bi se dogovorili o tačnom vremenu i eventualno drugoj adresi isporuke. U slučaju nemogućnosti isporuke pošiljka se vraća prodavcu/pošiljaocu. Obavezujemo se da ćemo vašu narudžbu pravovremeno isporučiti, ukoliko ste vaše podatke uneli u potpunosti tačno i istinito.

biomedis.rs isporučuje putem dostavne službe D Express.

Vreme dostave i cena je prikazana u cenovniku D Expresa, a dodatni trošak i duže vreme dostave može da nastane ukoliko se proizvod dostavlja više od jednog pokušaja dostave.

BESPLATNA DOSTAVA

Za narudžbe 2 I više proizvoda, isporuka je besplatna za područje Republike Srbije.

Vreme dostave je izraženo u radnim danima i počinje da se računa od dana kada je dostavna služba preuzela paket za dostavu.

Dostavne službe imaju mogućnost praćenja pošiljke kako bi Kupac u svako vreme bio obavešten o statusu svoje pošiljke, a Kupac će o uputstvu i podacima za praćenje pošiljke biti obavešten putem e-pošte i/ili sms poruke.

Navedene cene uključuju PDV.

 

 

Uspješno ste se pretplatili!
Ovaj email je registriran
/* Ovo je stari kod koji je zamjenjen novim - @media only screen and (max-width: 1000px) { .row { display: grid !important; } }*/