Kako naručiti? – Biomedis RS

Narudžba i trenutak sklapanja ugovora

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe ceo postupak narudžbe.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine:

Pouzećem - U trenutku kada je narudžba primljena, NOvaLek d.o.o. će elektronskim putem u obliku e-maila da obavesti kupca o tome da je narudžba primljena odnosno da je proizvod uspešno naručen.

Ako kupac ne dobije obavest iz prethodne stavke, sugeriše se da se proveri:

  • Da li je poruka u Junk/Spam folderu
  • Da li je mailbox pun
  • Da li je ispravno napisana e-mail adresa
  • Da li se artikli nalaze u korpi nakon prijave na stranicu biomedis.rs te ako nisu u tom slučaju kupac treba da ponovi proces naručivanja

 

Način kupovine na web shopu

Odabirom svakog proizvoda pored istog su ispisani detalji – ime proizvoda, kratak opis, cena, količina te da li je dostupan na skladištu. Odabirom pojedinog proizvoda isti se uvrštava u meni „Korpa“. Cene istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda vrede za plaćanje gotovinom. Pristupom meniju „Korpa“ kupac dobija uvid u odabrane proizvode, njihovu količinu i cenu.

Proizvod uvršten u „Korpu“ kupuje se klikom na tipku „Naruči“.

Nakon pritiska na tipku „Naruči“, kupac pristupa u obrazac narudžbe u koji ste dužni upisati lične podatke. Ako se lični podaci kupca razlikuju od ličnih podataka primatelja dužni ste odabirom navedene opcije tačno naznačiti i podatke primatelja.

Nakon prijema podataka iz narudžbe, na ekranu će biti istaknuta obavest da je narudžba kupca zaprimljena, a kupac će o prijemu narudžbe dobiti posebnu obavest elektronskim putem na naznačenu e-mail adresu.

 

Naplata / autorizacija

Sve cene su izražene u dinarima.

Uspješno ste se pretplatili!
Ovaj email je registriran
/* Ovo je stari kod koji je zamjenjen novim - @media only screen and (max-width: 1000px) { .row { display: grid !important; } }*/