Opšti uslovi online kupovine – Biomedis RS

Opšti uslovi korištenja

Dobrodošli na biomedis.rs!

Ovim se uslovima opisuju pravila i propisi za upotrebu web stranice BIOmedis-E d.o.o. koja se nalazi na biomedis.rs

Pristupom ovoj web stranici pretpostavljamo da se slažete s ovim uslovima i odredbama. Ne nastavljajte koristiti biomedis.rs ukoliko se ne slažete sa svim uslovima i odredbama navedenim na ovoj web stranici.

Sledeća terminologija primenjuje se na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i odricanje od odgovornosti i sve ugovore: "Klijent", "Vi" i "Vaš" primenjuju se na vas, osobu koja se prijavi na ovu web stranicu i udovolji uvjeti poslovanja kompanije. "Kompanija", "Mi", "Mi", "Naše" i "Mi" odnosi se na našu kompaniju. "Stranka", "stranke" ili "nas" odnosi se i na klijenta i na nas same. Svi uslovi odnose se na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja potrebnih za provođenje postupka naše pomoći Klijentu na najprimjereniji način izričito u svrhu ispunjavanja Klijentovih potreba u vezi s pružanjem navedenih usluga Društva, u skladu s važećim zakonom Republike Srbije. Svaka upotreba gore navedene terminologije ili drugih reči u jednini, množini, velikim slovima i / ili on ili ona smatra se izmenjivom i stoga označava istu.

 

Kolačići

Koristimo kolačiće. Pristupom na biomedis.rs prihvatili ste upotrebu kolačića u skladu s BIOmedis-E d.o.o.-ovom politikom privatnosti.

Većina interaktivnih web stranica koristi kolačiće za dobivanje korisničkih podataka za svaku posetu. Kolačići se koriste na našoj web stranici kako bi pružili funkcionalnost određenim područjima kako bi olakšali ljudima koji posećuju našu web stranicu. Neki od naših partnera/oglašivača također mogu koristiti kolačiće.

 

Licenca

Ako nije drugačije navedeno, BIOmedis-E d.o.o. i/ili njegovi davatelji licenci poseduju prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima na biomedis.rs. Sva prava intelektualnog vlasništva su zadržana. Ovom pristupu možete pristupiti s biomedis.rs za svoju ličnu upotrebu u skladu s ograničenjima navedenim u ovim uslovima i odredbama.

Delovi ove web stranice pružaju korisnicima mogućnost postavljanja i razmene mišljenja i informacija u određenim delovima web mesta. BIOmedis-E d.o.o. ne filtrira, ne uređuje, ne objavljuje i ne pregleda komentare pre njihove prisutnosti na Stranici. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja BIOmedis-E d.o.o., njegovih agenata i/ili podružnica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja objavljuje svoje stavove i mišljenja. U meri u kojoj je dopušteno važećim zakonom, BIOmedis-E d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakve komentare ili bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove nastale i/ili pretrpljeni kao rezultat bilo kakve upotrebe i/ili objave i/ili pojavljivanja komentara na ovoj web stranici.

BIOmedis-E d.o.o. zadržava pravo nadzirati sve komentare i uklanjati komentare koji se mogu smatrati neprimerenim, uvredljivim ili uzrokovati kršenje ovih Uslova i odredbi.

Vi garantujete i izjavljujete da:

  • Imate pravo na komentare na našoj web stranici i za to imate sve potrebne dozvole i odobrenja;
  • Komentari ne krše pravo intelektualnog vlasništva, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane;
  • Komentari ne sadrže niti jedan klevetnički, nasilnički, opsceni ili na drugi način ilegalan materijal koji predstavlja povredu privatnosti.
  • Komentari se neće koristiti za traženje ili promociju poslovnih ili prilagođenih aktivnosti ili za prikazivanje komercijalnih ili ilegalnih aktivnosti.
  • Ovim putem dajete BIOmedis-E d.o.o. neekskluzivnu licencu za upotrebu, reprodukciju, uređivanje i ovlašćenje drugih za upotrebu, reprodukciju i uređivanje bilo kojeg vašeg komentara u bilo kojem obliku ili mediju.
  • Upotreba logotipa BIOmedis-E d.o.o. ili drugih umetničkih dela u svrhu udruživanja nije dopuštena osim ako postoji ugovor o licenci za zaštitni znak.
  • Bez prethodnog odobrenja i pismenog odobrenja ne smete stvarati okvire oko naših web stranica koji na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled naše web stranice.

 

Sadržajna odgovornost

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavi na vašoj web lokaciji. Pristajete da nas zaštitite i branite od svih tvrdnji koje se pojavljuju na vašoj web stranici. Nijedna veza ne može se pojaviti na bilo kojoj web stranici koja se može tumačiti kao klevetnička, opscena ili zločinačka ili koja krši, na drugi način krši ili zagovara povredu ili drugo kršenje prava trećih strana.

Uspješno ste se pretplatili!
Ovaj email je registriran
/* Ovo je stari kod koji je zamjenjen novim - @media only screen and (max-width: 1000px) { .row { display: grid !important; } }*/